Външна реклама: Несветещи Табели

Несветещи табели

Клиент: Гибко 9

Външна реклама несветещи табели

Изработка на проект, производство

Винил по рамка

Широкоформатен печат

монтаж

PorfolioItem