Външна реклама: Светещи табели

Ремонт на светеща кутия

Клиент: DHL

Описание на проекта: Табелата е демонтирана, почистена, като е подменена цялата ел. инсталация.   

Размери: 220 х 90 см.

Местоположение: София       

Вид монтаж: Рекламата беше демонтирана от Moll of Sofia и

Поръчител: DHL

PorfolioItem