Знамена и пилони за знамена

    Рекламна агенция Пурпини График Артс, предлага фирмени и рекламни знамена – устойчиви на променливи метеорологични условия и с най-различни предназначения. Фирмените и рекламните знамена могат да бъдат в различна големина в зависимост от предназначението и местоположението им.  Рекламните знамена, които предлагаме са съобразени с индивидуалните изисквания и предпочитания на всеки клиент.

    Фирмените и рекламните знамена най-общо могат да се разделят на няколко вида:

    Най-често употребяваните формати при вертикалните флагове са с ширина: 100, 110, 120, 140, 160 см и дължина 200, 300, 400, 500, 600 см, при дължина на пилона от 5 до 12 м. Интегрираната хоризонтална укрепваща система на пилона позволява перфектна четливост на флага дори и при липсата на вятър.

    При флаговете от класически тип най-често се употребява размер 150 см ширина на 100 см дължина, но в някои случаи размерът може да бъде и  60/40, 100/60, 216/140 см. Много често с такъв размер са национални и държавни знамена. Като едно от основните правила тук е, че дължината на флага трябва да е 1/3 от дължината на пилона при безветрие.

    Вертикален флаг или хоругва, представлява флаг, който е окачен както в горната така и в долната част. Често използване размери са: ширина 100, 120, 140, 160 см и дължина от 200 до 600 см. В горната и долната част се изработват джобове в които се поставят хоризонтално опиващи щанги с помощта на които хоругвата се изпъва както хоризонтално така и вертикално. 

Знамена и пилони

Клиент: Winslow Group

Знамена

Клиент: BMC